Semnatura electronica ANAF

După ce am achiziționat semnatura electronica cu peripețiile și dramele semnalate în articolul anterior a trebuit să înregistrez semnătura electronică la ANAF.

Sunt necesari mai mulți pași. În prima etapă, realizată la PC:

  • instalăm programului Adobe Reader (majoritatea il avem, e bine să fie actualizat)
  • descărcăm fișierul de confirmare de la adresa static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf, îl completăm lui și aplicăm semnătura electronică (dacă avem semnătura electronică de la certSIGN la instalarea softului ni se generează fisierul completat)
  • accesăm rubrica „Servicii online -> Înregistrare certificate calificate persoane juridice / reprezentant fiscal” din siteul ANAF (anaf.ro)
  • încarcăm fișierul de confirmare realizat anterior și completăm în formularul din pagina web datele necesare: CUI, denumire, adresă
  • listăm „Formularul 150 – Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” deja completat cu datele introduse

Apoi va trebui să inregistrăm formularul 150 la unitatea fiscală teritorială unde suntem inregistrați ca plătitori de taxe și impozite. Vom avea la noi:

  • formularul 150 listat, semnat și stampilat;
  • documentul de identitate (cartea de identitate, de exemplu) al titularului certificatului calificat (original + copie);
  • documentul (original + copie) care atesta calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (Statutul societatii comerciale în cazul clasic sau o hotărâre a adunării generale a acționarilor);
  • un document de împuternicire autentificat de un notar public în cazul în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat

În maxim 4 zile de la depunerea actelor se va primi o confirmare pentru utilizarea serviciului „Depunere declarații online” pe adresa de email specificată în formularul 150.

Din acest moment avem un certificat digital calificat și vom putea utiliza semnătura electronică / semnătura digitală pentru depunerea online a declarațiilor fiscale cerute de ANAF (declaratia 100 sau declaratia 112, de exemplu).