Ce este semnatura electronica

Articolul își propune să răspundă la următoarele întrebări:

 • ce este semnătura electronică (semnatura digitală)
 • diferența dintre semnătura electronică și semnătura olografă în format electronic
 • ce este semnătura electronică extinsă
 • ce este certificatul digital
 • cine utilizează semnătura electronică în România
 • cine oferă servicii de certificare digitală în România
 • ce instituții ale statului acceptă sau solicită ca documentele să fie semnate electronic…

Majoritatea informațiilor necesare realizării acestui articol au preluate de pe siteul certSIGN.ro – Semnatura electronica.

Importanța semnăturii electronice

Semnătura electronică certifică faptul că documentul digital este realizat sau, cel puțin, asumat de către persoana care l-a semnat, iar continutul documentului digital nu a suferit modificări din momentul semnării electronice.

Legea semnăturii electronice

Conform articolului 4, punctul 3 din Legea semnăturii electronice (Legea nr. 455 / 2001)  Semnătura electronică reprezintă date în forma electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare”. Un document (fişier) este reprezentat drept o înşiruire de biți (1 şi 0, de exemplu 1101111011010111110001…01110), iar în urma aplicării semnăturii electronice el “se îmbogăţeşte” cu încă un şir de biți (alt şir compus din 1 şi 0).

Diferența dintre semnătura electronică și semnătura olografă în format electronic

Fişierul rezultat (un .pdf, .jpg, .gif, de exemplu) prin scanarea unei pagini semnate olografic (de mână) nu este considerat un document semnat electronic. Semnătura olografă inclusă ca imagine într-un document în format electronic nu oferă garanția ca documentul a fost semnat la un anumit moment de timp  și poate fi ușor “decupată” dintr-un fișier pentru a putea fi inserată în alt fișier. Semnătura electronică este corelată cu documentul digital pe care a fost aplicată, astfel că operațiunea de copiere de pe un fișier pe altul este inutilă.

Semnătura electronică extinsă

Pentru a avea valoare legală un document trebuie să conțină o semnătură electronică extinsă.

Semnătura electronică extinsă îndeplineste următoarele conditii:
1. Este legată în mod unic de semnatar.
2. Oferă identificarea semnatarului.
3. Este realizată prin mijloace controlate doar de către semnatar.
4. Este dependentă de documentul în format electronic pe care se aplică astfel încat orice modificare ulterioară a documentului să invalideze automat semnătura electronică.

Certificat digital calificat

Pentru a putea oferi identificarea semnatarului semnătura electronică extinsă are atașat un certificat digital calificat (o colecție de date în format electronic care atestă legătura dintre semnatar și datele de verificare a semnăturii digitale). Certificatul digital calificat cuprinde mai multe informații cum ar fi:

 • numele semnatarului
 • furnizorul de servicii de certificare
 • CNP-ul semnatarului
 • perioada de valabilitate
 • semnătura electronică extinsă a furnizorul de servicii de certificare
 • alte informații incluse le găsiți în articolul despre certificatul digital calificat

Kit pentru realizarea semnăturii electronice extinse

Semnătura electronică extinsă (acel nou șir de biți care se inserează în documentul ce se dorește a fi semnat) este generată de un dispozitiv pus la dispoziția unei persoane (semnatar) de către o firmă ce oferă servicii de certificare digitală. Semnatarul va putea semna atât în nume propriu (persoana fizică), cât și în numele unui terț (de exemplu un contabil va putea semna pentru una sau mai multe persoane juridice).

Pentru a putea aplica o semnătură electronică extinsă pe un document o persoană fizică trebuie să dețină:

 • un dispozitiv (token) care are asociat un cod PIN pentru a fi accesat
 • un certificat digital calificat emis de către un furnizor de servicii de certificare recunoscut după ce i-a fost verificată/probată identitatea
 • o aplicație software (program)

Bineînțeles că un furnizor de certficate digitale va oferi un pachet (kit) format din aceste 3 componente acelei persoane care dorește să aibă posibilitatea să semneze electronic.

Prin semnătura electronică extinsă este garantată:

 • integritatea (asupra documentului nu au fost operate modificări după momentul semnării)
 • autenticitatea (certificatul digital calificat oferă informații despre persoana care a semnat electronic)
 • nerepudierea (la semnarea documentului se utilizează un dispozitiv electronic accesat cu PIN/parolă, iar deținătorului acestuia nu îi este permis prin lege să îl imprumute sau înstrăineze, deci acesta nu îl poate respinge și răspunde legal la fel ca în cazul semnăturii olografe)

Furnizori certificate digitale calificate

Lista firmelor din România care oferă certificate digitale, ordonată după cifra de afaceri (cf. bilanțurilor contabile depuse pentru anul 2016). Este destul de probabil ca aceste firme să ofere și alte servicii care să contribuie la valorile afișate în graficul de mai jos.

Furnizori Semnatura Electronica

Furnizori Semnatura Electronica

Certificatele digitale calificate emise de furnizorii acreditaţi din România sunt recunoscute în următoarele țari din Uniunea Europeană: Cehia, Danemarca, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia și Ungaria.

Mai mult informații legate de semnătura electronică / semnătura digitală, certificate digitale, puteți găsi la rubricile de întrebări și răspunsuri de pe siteul certSIGN:

https://www.certsign.ro/certsign/resurse/faq

https://www.certsign.ro/certsign/despre-noi/presa/comunicate/tot-ce-nu-stiai-despre-semnatura-ta-electronica

 

This entry was posted in Semnatura electronica. Bookmark the permalink.