Excel

In proiectul pentru cursul de excel se vor utiliza urmatoarele elemente:

  • formule simple (+ – * /) – 0.5 pct
  • adresa absoluta – 0.5 pct
  • formule predefinite cum ar fi SUM, MAX, AVERAGE etc – 0.5 pct
  • minim o formula ce opereaza asupra sirurilor de text (de exemplu CONCATENATE) – 0.5 pct
  • functia IF – 1 pct
  • functiile SUMIF, COUNTIF – 1 pct
  • reprezentarea grafica a unor date din tabelul realizat in excel – 1 pct
  • filtre – 1 pct

Pentru design si formatare adecvata (chenare, fundal celule, wrap text, specificare numar de zecimale, aliniere si orientare text) se acorda 2 puncte.

Total cerinte tehnice: 8 pct
Originalitate abordare problema: 1pct
Oficiu: 1 pct

Exemplu de proiect excel (disponibil doar pentru vizualizare):
1. aspect – descarca
2. formule – descarca

Proiect PowerPoint

Sa se realizeze o prezentare in Power Point ce va respecta urmatoarele conditii:
– Sa contina minim 10 slide-uri cu texte, imagini si cat mai multe elemente din meniul Insert.
– Sa existe efecte de tranzitie diferite cu timp predefinit.
– In primul slide va fi inserat un obiect de tip WordArt cu numele realizatorului.
– In primul slide vor exista 3 linkuri (catre o pagina web, catre un fisier din PC si catre un alt slide din prezentare)
– Setarea unui design predefinit.
– Slideurile 1-5 vor avea diferite tipuri de background (culoare, gradient, textura, pattern, imagine).
– Slide-urile 1 si 2 vor avea scheme de animatie (cerinta eliminata).
– Slide-ul 3 va contine minim 5 imagini cu diferite efecte de animatie definite pe obiecte.
– Slide-ul 4 va contine minim 4 casete de text cu diferite efecte de animatie definite, din care minim 2 vor fi specifice textelor.
– In slide-ul 9 va fi inclus un obiect de tip chart (cerinta eliminata)
– In slide-ul 10 va fi inclusa o diagrama
– Slide-ul 9 sa fie ascuns.
– La rularea prezentarii sa fie vizualizate doar slide-urile 2-8.
– Prezentarea sa continue ciclic.

Tema proiectului va fi realizata in functie de ultima cifra a numarului matricol:

0: universitate
1: calculatoare/informatica
2: Paste sau alta sarbatoare in afara de Paste, Craciun sau An Nou
3: Craciun, An Nou
4: produs comercial
5: oras/tara/planeta/regiune
6: personaj istoric, politic sau din orice alt domeniu (inclusiv desene animate)
7: arta
8: institutie/firma
9: animal

De exemplu studentul cu numarul matricol 8659 va avea drept tema prezentarea unui animal respectand cerintele impuse mai sus.

Proiecte Word

Tema 1. Realizaţi un document în Word cu titlul “Proiect_Word_Nume_Student.doc” de 4 pagini care să conţină următoarele elemente realizate, unde este cazul, în ordinea de mai jos:

          setări pagina (3 cm stânga; 2 cm dreapta, sus şi jos; pagina 3 orientată landscape

          proprietăţi modificate ale documentului (autor: [numele studentului]; titlu: [Proiect Word] s.a.m.d).

          antetul sa contina numele studentului pe paginile impare si numele proiectului pe paginile pare

          subsolul să conţină numele facultăţii

          numerotare a paginilor începând cu numărul 10

          un paragraf spaţiat la 2 rânduri

          o listă folosind opţiunea “Bullets” şi una folosind “Numbered”

          un paragraf împărţit pe 2 coloane

          o întrerupere de pagină

          o “literă cazută” – “Drop Cap”

          2 note de subsol

          câteva simboluri greceşti

          3 imagini inserate din calculator sau preluate de pe internet, folosind optiuni diversificate din “Layout”

          un “Clip Art”

          un obiect de tip WordArt cu numele realizatorului

          o întrerupere de pagină

          o schiţă (folosind “Drawing”)

          o diagramă

          o formulă matematică simplă

          o întrerupere de pagină

          un tabel modificat folosind “Table AutoFormat”

          un tabel ce va avea unite unele celule şi fundaluri, tipuri si culori de linii diferite pentru unele din acestea

 Formatarea, alinierea şi realizarea altor elemente de design a textului trebuie să fi cât mai diversificată.

 

Tematica proiectelor va fi realizata in functie de ultima cifra a numarului matricol:
0: universitate
1: calculatoare/informatica
2: Paste sau alta sarbatoare in afara de Paste, Craciun sau An Nou
3: Craciun, An Nou
4: produs comercial
5: oras/tara/planeta/regiune
6: personaj istoric, politic sau din orice alt domeniu (inclusiv desene animate)
7: arta
8: institutie/firma
9: animal

Tema 2. Realizaţi un document utilizand „Mail Merge”. Datele vor fi preluate dintr-un fisier de tip doc.

 

De exemplu studentul cu numarul matricol 8659 va avea drept tema prezentarea unui animal respectand cerintele impuse mai sus.

Notare:

1 pct – oficiu
5 pct – realizarea elementelor cerute pentru primul fisier
1 pct – aspectul estetic al primului proiectului

1 pct – realizarea tehnica a celui de-al doilea fisier
2 pct – organizarea si originalitatea materialelor (cate un punct pentru fiecare fisier).